Projektid

2024

Kohaliku omaalgatuse programm  rahuldas MTÜ Hüüru Külaseltsi poolt esitatud 2024 aasta kevadvooru taotluse järgmiselt: “Hüüru kogukonnakeskuse inventar huvitegevuse ja ürituste korraldamise toetuseks” täies ulatuses. 

Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.
Toetuse summa  3880,72 projektijuht Kaire Raiend

2023

MTÜ Hüüru Külaselts on saanud Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu toetuse meetmest toetuse (PRIA otsus nr 13-21.2/22/3364 26.04.2022) projektile –  “Hüüru kogukonnakeskuse raamatukogu rekonstrueerimine koos hoone läänetiiva põrandakütte rajamisega”
Projekti maksumus 129 549,60 eurot
Leader meetme toetus 99 753,19 eurot
Omafinantseering Saue Vald /MTÜ Hüüru Külaselts 29 796,41 eurot
 
Projekti tutvustus:
2019 aastal on Hüüru mõis enamuses rekonstrueeritud LEADER projekti ja Saue valla toel “Hüüru mõisa renoveerimine piirkonna külade (kogukonna) kultuurikeskuseks”. Raamatukogu osa ei kuulunud 2019 aasta rekonstrueerimise mahtu ja rekonstrueerimine teostatakse LEADER projekti ja Saue valla toetusel 2024 aasta esimeses pooles. Raamatukogu ruumide pindala on ligikaudu 70 m2. Hoone raamatukogu osa fassaad ja katus on rekonstrueeritud. Raamatukogu küttesüsteem rajatakse olemasolev õhk-vesi küttesüsteemi laiendusena. Ruumide ventileerimiseks paigaldatakse täiendav soojusvahetiga ventilatsiooniseade.
Raamatukogu rekonstrueerimise ja küttesüsteemi lõpuni ehitamisega on Hüüru mõisa esimene korrus täies ulatuses rekonstrueeritud.
Selle pildi alt-atribuut on tühi. Failinimi on leader-2014-kleebis-veeb-h-w-col.jpg

2023

Kohaliku omaalgatuse programm  rahuldas MTÜ Hüüru Külaseltsi poolt esitatud 2023 aasta sügisvooru taotluse järgmiselt: “Hüüru küla laste mänguväljaku turvaaia uuendamine” täies ulatuses.  Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.

Toetuse summa 3998,00 projektijuht Kaire Raiend


2023

Kohaliku omaalgatuse programm  rahuldas MTÜ Hüüru Külaseltsi poolt esitatud 2023 aasta kevadvooru taotluse järgmiselt: “Hüüru kogukonnaplatsile lipuvarda, väliürituste telgi ja kogukonnakeskuse porivaipade soetamine” Hüüru kogukonnale” täies ulatuses.  Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.

Toetuse summa 2871,00 projektijuht Kaire Raiend

2022

Kohaliku omaalgatuse programm  rahuldas MTÜ Hüüru Külaseltsi poolt esitatud 2022 aasta sügisvooru taotluse järgmiselt: “Rahvusköökide töötoad Hüüru kogukonnale” täies ulatuses.  Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.

Toetuse summa 1400,00 projektijuht Kaire Raiend

2022

Kohaliku omaalgatuse programm  rahuldas MTÜ Hüüru Külaseltsi poolt esitatud 2022 aasta kevadvooru taotluse järgmiselt: “MTÜ Hüüru Külaseltsi kogukonnakeskuse garderoobi inventari soetamine” täies ulatuses.  Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.

Toetuse summa 1961,10, projektijuht Kaire Raiend


2021

Kohaliku omaalgatuse programm  rahuldas MTÜ Hüüru Külaseltsi poolt esitatud 2021 aasta sügisvooru taotluse järgmiselt: “MTÜ Hüüru kogukonnakeskusesse lava soetamine” täies ulatuses.  Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.

Toetuse summa 4000,00, projektijuht Kaire Raiend

Kohaliku omaalgatuse programm  rahuldas MTÜ Hüüru Külaseltsi poolt esitatud 2021 aasta kevadvooru taotluse järgmiselt: “MTÜ Hüüru Külaseltsi kogukonnakeskuse nutimaja, näituste inventari, helitehnika ja audio kapi soetamine” täies ulatuses.  Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.

Toetuse summa 3747,80, projektijuht Kaire Raiend

MTÜ Hüüru Külaselts on saanud Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu toetuse meetmest otsuse Leader-projektitoetuse määramise kohta, esitatud projektile:
“Helitehnika soetamine renoveeritud Hüüru mõisa
kogukonnakeskusesse”.
Toetuse summa 8825,90 €, projektijuht Kaire Raiend 

Selle pildi alt-atribuut on tühi. Failinimi on leader-2014-kleebis-veeb-h-w-col.jpg

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistav 2021. aasta taotlusvoor on rahuldanud MTÜ Hüüru Külaseltsi projektitaotluse „MTÜ Hüüru Külaseltsi arengukava koostamine aastateks 2021-2027“. Totussumma projekti läbiviimiseks on 2185€ ja projekti tähtaeg 01.04-31.07.2021.

2020

MTÜ Hüüru Külaselts on saanud Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu toetuse meetmest otsuse Leader-projektitoetuse määramise kohta, esitatud projektile:
“Laudade soetamine renoveeritud Hüüru mõisa kogukonnakeskusesse”.
Toetuse summa 2079 €, projektijuht Kaire Raiend 

Selle pildi alt-atribuut on tühi. Failinimi on leader-2014-kleebis-veeb-h-w-col.jpg

Saue valla toel on valminud investeeringutaotluse projektina Hüüru mõisapargi I etapp.

Kohaliku omavalitsuse programm  rahuldas meie 2020 aasta sügisvooru taotluse järgmiselt: Hüüru kogukonnakeskuse sisustuse soetamine Hüüru kogukonnakeskusesse – täies ulatuses.  Renoveeritud kogukonnahoonesse on soetatud koosolekutuppa televiisor, kogukonna kööki televiisor, 3 hoiupinki, 25 ilmastikukindlat klapptooli ja 10 kott-tooli.

Kohaliku omavalitsuse programm rahuldas meie 2020 aasta kevadvooru taotluse järgmiselt: Tulekindlate ja pimendatavate aknakatete soetamine Hüüru kogukonnakeskusesse – täies ulatuses. Toetus 3599 €, projektijuht Kaire Raiend

2019-2020

Oleme saanud Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu toetuse meetmest otsuse Leader-projektitoetuse määramise kohta.

Projekti teiseks rahastajaks on Saue Vallavalitsus.

Projekti nimi: Hüüru mõisa renoveerimine piirkonna külade (kogukonna) kultuurikeskuseks

Projekti eesmärk on tagada piirkondliku kogukonnakeskuse kaasajastatud, kasvav populaarsus piirkonna elanike hulgas läbi erinevate huvitegevuste ning kultuurisündmuste korraldamise renoveeritud mõisahoones. Selleks on tarvilik renoveerida mõisa saal ning sellega külgnevad ruumid, et need oleksid turvalised ja kaasaegsed ning millede kasutusvõimaluste hulk oleks tänasest oluliselt suurem.
Projekti tegevused:
1) saali ja kõrvalruumide renoveerimine (sh akende vahetus, põranda renoveerimine,siseseinte pinnakatted, ruumipaigutuse muutmine, vahelagede soojustus ja uue lae ehitamine jmt) ja sisekujundus 19. sajandi stiilis

2) eeskodade lammutamine ja uute ehitamine (nii jõepoolse kui ka peasissekäigu ees oleva eeskoja)
3) kütte-, ja ventilatsiooniseadmete paigaldamine

4) elektrisüsteemi renoveerimine
5) turvasüsteemi ja turvavalgustuse paigaldus


2018

Kohaliku omaalgatuse programm rahuldas meie taotlused 2018 aastal järgmiselt:  Mobiilse dataprojektori ja katetega pukklaudade soetamine – täies ulatuses. Augustis 2018 on soetatud mobiilne dataprojektor ja septembris kümme katetega pukklauda. Toetus 1533 €, projektijuht Kaire Raiend

2017

Kohaliku omaalgatuse programm rahuldas meie taotlused 2017 aastal järgmiselt: Telkide soetamine Hüüru kogukonnakeskusesse – täies ulatuses. Juulis 2017 soetatud 2 telki väliüritusteks. Toetus 1777 €, projektijuhid Irja Targama, Kaire Raiend

2016

Kohaliku omaalgatuse programm rahuldas meie taotlused 2016 aastal järgmiselt:

  1. Hüüru küla interaktiivse arhiivi loomine II etapptäies ulatuses.
  2. Toolide soetamine Hüüru kogukonnakeskusesse – täies ulatuses. Juulis 2016 soetatud 100 tooli.
  3. Laudade soetamine Hüüru külakeskusesse – täies ulatuses. Jaanuaris 2017 soetatud 10 ümmargust lauda.

Eesti Kultuurkapital rahuldas projekti “Käsitööõpitubade korraldamine” taotluse 2016 aasta kevadisel perioodil.

2015

Eesti Kultuurkapital  rahuldas meie projektide taotlused  sügis- talvisel perioodile järgmiselt:
1. Käsitööõpitubade korraldamine
2. Muusikud Hüüru mõisas korraldamine.

Euroopa Sotsiaalfond (ESF) programm

Üleriigilise puu- ja köögivilja kampaania “Köögiviljad kaalu ei kasvata”  raames saime rahastuse kokanduskursuse korraldamiseks laupäeval, 03.10.2015 Hüüru mõisas.

Kohaliku omaalgatuse programm rahuldas meie taotlused järgmiselt:

1. Hüüru mõisa välisuste vahetus – täies ulatuses.  Projekt on ellu viidud ja Hüüru mõisal on uued uksed.
2. Hüüru küla interaktiivse arhiivi loomine I etapp –  75 % ulatuses. Projekti dokumendid:  www.huuru.ee/ajalugu/
3. Pildimälu areng Hüürus – täies ulatuses. Projekti on ellu viidud. Hüüru kogukonnakeskuses ehk mõisas, on olemas arvuti, projektor ja ekraan.

Eesti Kultuurkapital  rahuldas meie projektide taotlused “Käsitöö õpitubade” ja kontsertide korraldamiseks talvisel ja kevad-suvisel perioodil.

Keskkonna Investeeringute Keskus rahuldas meie projekti “Keskkonnateadlik külainimene – Hüüru külade piirkonnas” 50% ulatuses  ehk 1001,60 summas.

2014

Eesti Kultuurkapital  rahuldas meie projektide taotlused  “Käsitöö õpitubade” ja “Raamatu hommikute” korraldamiseks sügis-talvisel perioodil.

2013

Hüüru mõisa projektitaotlus rahuldati.

Saue valla, Hüüru külaseltsi ja Konstatin Pätsi muuseumi koostöös korrastatakse ja renoveeritakse Hüüru mõisas ruume muuseumi igapäevaseks töökeskonna loomiseks. Seoses sellega kirjutas Hüüru külaselts projekti õhksoojuspumba soetamiseks mõisa muuseumi ruumide tarbeks Kohaliku omaalgatuse programmi sügisvooru 2013. Projekti taotlus sai positiivse otsuse ja KOP finantseeris õhksoojuspumba ostmist ja paigaldamist 1600 euroga. Kogu projekti maksumus oli 3098,40 eurot, millest toetuse summa oli 1600 eurot, Pätsi muuseumi omaosalus oli 500 eurot ja Saue Vallavolikogu liikmed Arnold Õispuu Hüüru külast ja Eero Kaljuste Vanamõisa külast toetasid projekti eraalgatuslikult 499.20 euroga. Kuna mõisas on suuremalt jaolt puuküttel olevad vanad ahjud, siis hõlbustab ja parendab õhksoojuspump tunduvalt muusemi tööd.

Arnold Õispuu
Külavanem

Comments are closed.