Dokumendid

1761

Akte in Sachen der verwitweten Mannrichterin Maria Juliana Wrangell geb. von Grotenhielm wider die verwitwete Hakenrichterin Beata Chatarina Baronne von Rehbinder geb. von Krüdner wegen Taxation und Liquidation des Gutes Hüer (Hüüru).

Kohtuasi lesestunud meeskohtuniku proua Maria Juliana Wrangell lesestunud haagikohtuniku proua paruness Beata Chatarina Baronne von Rehbinderi vastu Hüüru mõisa hindamise ja likvideerimise asjas.

eaa0861_001_0001435_00001eaa0861_001_0001435_00002eaa0861_001_0001435_00003eaa0861_001_0001435_00004eaa0861_001_0001435_00005eaa0861_001_0001435_00006eaa0861_001_0001435_00007eaa0861_001_0001435_00008eaa0861_001_0001435_00009eaa0861_001_0001435_00010eaa0861_001_0001435_00011eaa0861_001_0001435_00012eaa0861_001_0001435_00013eaa0861_001_0001435_00014

1796

Akte betreffend den von Majorin von Baranoff auf der öffentlichen Pernauer Heerstrasse angehaltenen Bauern Tönso Michel vom Gute Huer und die Anspannung dessen Pferdes vor ihre Kalesche

Akt major von Baranoffi poolt aavalikul Pärnu maanteel kinnipeetud Hüüru talupoja Tõnso Micheli talupoja ja tolle hobuse oma kalessi ette rakendamise asjus.Kaebajaks Hüüru mõisa rentnik Major Daniel von Dannenstern.

eaa0030_001_0005463_00001eaa0030_001_0005463_00002eaa0030_001_0005463_00003eaa0030_001_0005463_00004eaa0030_001_0005463_00006eaa0030_001_0005463_00007

1816

Akte in Schuldforderungssachen des Ratsherrn Felicius wider den Major von Wrangell betreffend das Gut Huer.

Raehärra Feliciuse võlanõue major Carl von Wrangelli vastu, mis puudutab Hüüru mõisa.Kaebekiri  on adresseeritud Eestimaa kubermanguvalitsusele, üksikasjaliste selgituste ja arvestustega.Kas ja millised tulemusi see kaebus andid, neist dokumentidest ei selgu.Võla suuruseks kokku oli 3673 rubla.Raehärra J.G.Wilhelm Felicius oli pärit Flensburgist, Tallinna kodanik aastast 1779.

eaa0030_001_0023485_00001eaa0030_001_0023485_00002eaa0030_001_0023485_00003eaa0030_001_0023485_00004eaa0030_001_0023485_00005eaa0030_001_0023485_00006eaa0030_001_0023485_00007eaa0030_001_0023485_00008eaa0030_001_0023485_00009eaa0030_001_0023485_00012eaa0030_001_0023485_00013eaa0030_001_0023485_00014eaa0030_001_0023485_00015eaa0030_001_0023485_00016eaa0030_001_0023485_00017eaa0030_001_0023485_00018eaa0030_001_0023485_00019eaa0030_001_0023485_00020eaa0030_001_0023485_00022eaa0030_001_0023485_00023

1822

Akte betreffend die Forderungssache des Nehhatschen (Nehatu) Bauern Warsa Alliko Hindrick wider den Huerschen (Hüüru) Gutsdisponenten Gustav Treu wegenWechselschuld von 10000 Rubel

eaa0039_001_0000803_00001eaa0039_001_0000803_00005eaa0039_001_0000803_00003eaa0039_001_0000803_00004eaa0039_001_0000803_00007eaa0039_001_0000803_00008eaa0039_001_0000803_00009eaa0039_001_0000803_00010

1824

Akte betreffend die Beschwerde des Harkschen (Harku) Bauern Pühhakülla Otto wider den Kollegienassessor von Wrangell zu Huer (Hüüru) wegen Rückgabe der Krugstelle Paiso.

Pühaküla Otto (Pühaküla kuulus Harku mõisa alla) kaebus raha tagasimaksmise asjus.

eaa0039_001_0000744_00001eaa0039_001_0000744_00003eaa0039_001_0000744_00004eaa0039_001_0000744_00009eaa0039_001_0000744_00010eaa0039_001_0000744_00011eaa0039_001_0000744_00017eaa0039_001_0000744_00018eaa0039_001_0000744_00019eaa0039_001_0000744_00022eaa0039_001_0000744_00024eaa0039_001_0000744_00025

Akte betreffend den unter Huer plötzlich verstorbenen Arrendator Thomsohn

eaa0030_001_0014664_00001eaa0030_001_0014664_00002

1826

Akte betreffend den im Huerschen Kruge verstorbenen Sattlergesell Ross. Äkiliselt surnud sadulsepp Rossi surmatunnistus.

eaa0030_001_0014767_00001eaa0030_001_0014767_00002eaa0030_001_0014767_00003eaa0030_001_0014767_00004eaa0030_001_0014767_00005eaa0030_001_0014767_00006eaa0030_001_0014767_00007eaa0030_001_0014767_00010eaa0030_001_0014767_00011eaa0030_001_0014767_00012eaa0030_001_0014767_00013

1829

Akte betreffend die Zusendung eines vom Gute Huer gehörigen und von dort entwichenen taubstummen Bauern

Akt, mis puudutab Hüüru mõisale kuuluva ja sealt põgenenud kurttumma talupoja tagasisaatmist.2.mail läks Hüüru mõisast kaduma “oma kuuluvuselt kerjusena ülesmärgitud ” Hüüru mõisale “kuuluv” kurttumm talupoeg.Ta käis kerjates talust talusse, aga tema puudumist pandi kohe tähele.Varsti leiti kadunud talupoeg -kerjus üles Tallinna politsei poolt Maardu mõisast.Maardu mõisapolitsei pidi põgeniku Hüüru tagasi deporteerima, kuid asi venis.Selgus, et Maardus oli veel teinegi kurttumm talupoeg.Lõpuks selgub seni nimetuks jäänud kerjuse nimi-jüri Ottosson.See tähendab Jüri Otti või Otto poega.Kuidas asi lõppes, jääbki segaseks.

Kommentaar 1:Eestimaa talupojad ei olnud enam pärisorjad  ja mõisniku oman.(1816 a. seadus).Talupoegade liikumisvabadus oli aga endiselt piiratud(põhimõtteliselt võis ümber asuda ühest mõisast teise, aga mitte linna või teise kubermangu)

Kommentaar 2:eestimaal pandi perekonnanimed seoses 1832 a. kirikuseadusega, mis nõudis iga kihelkonna kõikide inimeste nimekirjade (personaalraamatute) koostamist koos perekonnanimedega.Käsk selleks anti välja 5.apr.1834.Talurahvas pandi esimest korda kirja 1835 erilistes perekonnanimede raamatutes.

Kommentaar 3. 1834 aasta hingeloendis Hüüru mõisas Jüri Otti poega leida ei õnnestu.Kerjuste kajastamine hingeloendustel on üldse pisut arusaamatu teema, sest neil ju püsielukoht puudus.

eaa0030_001_0010687_00001eaa0030_001_0010687_00002eaa0030_001_0010687_00003eaa0030_001_0010687_00004eaa0030_001_0010687_00005eaa0030_001_0010687_00006eaa0030_001_0010687_00007eaa0030_001_0010687_00008eaa0030_001_0010687_00009eaa0030_001_0010687_00010eaa0030_001_0010687_00011eaa0030_001_0010687_00012eaa0030_001_0010687_00013eaa0030_001_0010687_00014eaa0030_001_0010687_00015

1830

Akte in Beschwerdesachachen des Starkschen Bauernwirts O.Pühhaküla wider v. Wrangeli zu Hüer wegen der Krugstelle Paiso. Otto Pühakülast Kassatsioonikaebus Wrangelli vastu Kõrtsikoha asjus. Sama nõude aastast 1824 esitamine kõrgema astme kohtule.Vt.ka dokumenti  1832 aastast.

eaa2054_001_0000105_00001eaa2054_001_0000105_00002eaa2054_001_0000105_00003eaa2054_001_0000105_00004eaa2054_001_0000105_00005eaa2054_001_0000105_00006eaa2054_001_0000105_00007

Akte betreffend die Forderungen von Bauern an die von Wrangelschen Konkursmasse wegen Verpachtung einer Krugstelle zu Huer.

eaa0030_001_0008447_00001eaa0030_001_0008447_00002eaa0030_001_0008447_00003eaa0030_001_0008447_00004

1831

Akte betreffend die Beschwerde des unter Huer (Hüüru) angeschriebenen Juhhan Martsohn wider die dortige Gutspolizei wegen Verweigerung des Übertrittr zu der Gemeinde des Gutes Newe (Nõva)

Akt Hüüru talupoja Juhhan Martsohni kaebuse kohta, kes enesele mõisapolitsei poolt passi nõudis.Kaebus lükati tagasi Keila kihelkonnakohtu poolt 10.veebr.1832, sest leiti, et kaebaja on “ülesütlevalt ja õigusvastaselt oma kogukonnast väljalipsanud” Kaebajale anti korraldus Hüüru kogukonda tagasi siirduda, kuna ta sellesse kuulub ja sinna jääda. Toimikust selgub, et mõisaomanik Ungern Sternberg ise Hüürus ei elanud ja järelevalvet mõisas teostas vallatalitaja Tõnso Rein ja ja tema abi Waino Jürri.Nemad olidki nn mõisapolitsei.Juhan Martson viibis ilma mõisniku loata (passita)Tallinnas ja oli tolle aja seaduste mõttes jooksik.kuidas oli asjasse segatud Nõva mõisaproua, jääb segaseks.

eaa0039_001_0000795_00001eaa0039_001_0000795_00003eaa0039_001_0000795_00004eaa0039_001_0000795_00005eaa0039_001_0000795_00006eaa0039_001_0000795_00007eaa0039_001_0000795_00008eaa0039_001_0000795_00009eaa0039_001_0000795_00010eaa0039_001_0000795_00011eaa0039_001_0000795_00012eaa0039_001_0000795_00013eaa0039_001_0000795_00015eaa0039_001_0000795_00019eaa0039_001_0000795_00021eaa0039_001_0000795_00022

1832

Akte betreffend die Forderungssache des ehemaligen Huerschen (Hüüru) Amtmanns Treu wider den Harkischen (Harku) Krüger Pühhaküll Ott und die Forderung des Nehhatschen (Nehatu) Bauern Warkshalliko Hindrik und Linnapaeh Juhhan wider den Treu hinsichtlich der Schulden.

Pühaküla Otto omandisuhe kõrtsiga on mõnevõrra segane.Assessor Karl Gustav von Wrangell müüb millalgi (täpne aeg teadmata) Hüüru kõrtsikoha kirjaoskamatule Pühaküla talumehele Ottole hinnaga 4000 bankorubla.1824 kohtuasjus arvab Otto, et ta on liiga palju Wrangellile maksnud ja nõuab osa tagasi .10.03.1831 müüb nimetatud Otto sama kõrtsikoha, mis nüüd on mõisast lahutatud, juba 7000 bankorubla eest Paesoo Jürgen Willibaldi abikaasa Elisabethile.Elisabeth Willibald müüb omakorda kõrtsikoha juba sama aasta 28.nov. Konstantin von Ungern-Sternbergile, hinnaks 6000 bankorubla.

eaa0039_001_0000818_00001eaa0039_001_0000818_00003eaa0039_001_0000818_00004eaa0039_001_0000818_00005eaa0039_001_0000818_00006eaa0039_001_0000818_00007eaa0039_001_0000818_00008eaa0039_001_0000818_00009eaa0039_001_0000818_00010

1833

Akte betreffend die Sistierung des bei Huer abgeschriebenen Menschen J. Martson vor die Gouvernementsregierung

eaa0029_001_0005893_00001eaa0029_001_0005893_00002

Akte in Sachen des Huerschen Bauern Otto Berk wider die Huerschen Bauern Lillepae Juhhan und Varsahalliko Hindrek wegen einer Wechselforderung

eaa0865_001_0002140_00001eaa0865_001_0002140_00002eaa0865_001_0002140_00003eaa0865_001_0002140_00004eaa0865_001_0002140_00005eaa0865_001_0002140_00006eaa0865_001_0002140_00007eaa0865_001_0002140_00008
eaa0865_001_0002140_00009eaa0865_001_0002140_00010eaa0865_001_0002140_00012eaa0865_001_0002140_00013eaa0865_001_0002140_00014eaa0865_001_0002140_00015eaa0865_001_0002140_00016eaa0865_001_0002140_00017eaa0865_001_0002140_00018eaa0865_001_0002140_00023eaa0865_001_0002140_00024

1837

Ehescheidungssache des Eichenhainschen Weibes Ann wider ihren Ehemann, den gewesenen Huerschen Krüger Willem

eaa1187_002_0000837_00001eaa1187_002_0000837_00003eaa1187_002_0000837_00004eaa1187_002_0000837_00005eaa1187_002_0000837_00006eaa1187_002_0000837_00007eaa1187_002_0000837_00008eaa1187_002_0000837_00009eaa1187_002_0000837_00010eaa1187_002_0000837_00011eaa1187_002_0000837_00012eaa1187_002_0000837_00013eaa1187_002_0000837_00014eaa1187_002_0000837_00015eaa1187_002_0000837_00016eaa1187_002_0000837_00017eaa1187_002_0000837_00018eaa1187_002_0000837_00019eaa1187_002_0000837_00020eaa1187_002_0000837_00021eaa1187_002_0000837_00022

1842

Akte betreffend den totgefundenen Strandhofschen Lostreiber Kadarpick und den Huerschen Schneider A. Kliit

Harju meeskohtu poolt teostatud uurimise aruanne surnult leitud Hüüru mõisast pärit rätsepa Ado Kliiti asjus 3.mai 1842

23.aprillil 1842 nähti rätsep Ado Kliiti Tuuseveski kõrtsis koos ühe juudiga. ta tellis 14 kopika eest viina, jõi selle ära ja läks edasi.Tõnu (Tõnnuhoff) tallu, kus peeti pulmi. seal oli ta ainult pisut õlut joonud. Õue minnes oli ta maha kukkunud, kuid kohe püsti tõusnud  ja talu pleekaeda läinud ja sinna pikali heitnud. Tunni aja pärast leidis Hüüru rätsep Karl Eskel ta sealt surnuna, ilma väliste vigastusteta, mis vägivaldsele surmale oleks vihjanud.Arstlik uurimine leidis, et surm saabus ajurabanduse tagajärjel.Meeskohus leidis, et Ado Kliiti surmas ei ole kellelegi süüd omistatud ja surnukeha võib maha matta.Surres oli ta 35 aastane.

Ado Kliit (1807-1842) oli pärit hüüru mõisa Lehmja küla Kesküla talust või pigem vabadikukohast.Ta oli vanuselt pere teine poeg. Tema abikaasa Liisu ja nende lapsed olid Anna Lõoke, Triinu Kliit ja Ado Kliitt

1839 aastal oli Ado Kliiti ja tema õpipoissi Carl Reimot süüdistatud varguses.

eaa0030_001_0015394_00001eaa0030_001_0015394_00003eaa0030_001_0015394_00004eaa0030_001_0015394_00005eaa0030_001_0015394_00006eaa0030_001_0015394_00008eaa0030_001_0015394_00009eaa0030_001_0015394_00010eaa0030_001_0015394_00012

1847

Akte in Kriminalsachen wider den Huerschen (Hüüru) Bauern Jaan Kresmann wegen Verdachts der Falschmünzerei

Hüüru talusulane Jaan Kresmann Otto Jüri poeg (s.Hüürus 1823) peeti kinni Tallinna politsei poolt 21.märtsil 1847 ja talt leiti võltsitud vaskrubla. Jaan peeti kinni Tallinna turul politsei poolt seoses joobnud olekus tülitsemisega.Kinnipidamisel leiti tema taskust võltsitud vaskrubla, mis hilisemal uurimisel osutus tinast hõberublaks.Jaan jäi pikemaks ajaks eeluurimisvanglasse.Harju meeskohus viis läbi põhjaliku uurimise ja üksikasjaliku küsitluse selles valeraha kriminaalasjas. Jaan väitis, et talle andis valeraha Hüüru Sillaotsa kõrtsitoas 18 või 19 aastane kõrtsitüdruk Mari London.Tegelikult Mari ainult näitas seda raha, aga segastel asjaoludel ununes see Jaani taskusse..

Mari küsitlemise käigus selgus, et raha oli kõrtsi toonud juba eelmise aasta sügisel Vääna mõisa talupoeg 42 aastane Liiva Juhan Arnik. Ta olevat kõrtsi perenaisel Mari emal 48 aastasel Krõõt või Kreet Londonil palunud see ümber vahetada või soovinud sellega maksta. Krõõt saanud kohe asjast aru ja keeldunud sellest.Vihaga visanud Juhan raha kõrtsitoa ahju otsa. Mari õde leidnud selle pärast üles ja mänginud sellega, mille ema Krõõt aga ära keelanud.Hiljem leidis Mari valeraha juhuslikult ühest kastist ja soovinud seda Jaanile näidata. Kõigi asjaosaliste kohta andis Keila koguduse õpetaja Carl Georg von Fick välja tunnistused selle kohta, millal keegi sündis ja armulaual käis. Kõigil  asjaosalistel olid head usuteadmised ja head elukombed, ainulu Liiva Juhanil olid need rahuldavad.

eaa0861_001_0002458_00001eaa0861_001_0002458_00002eaa0861_001_0002458_00003eaa0861_001_0002458_00004eaa0861_001_0002458_00005eaa0861_001_0002458_00006eaa0861_001_0002458_00008eaa0861_001_0002458_00009eaa0861_001_0002458_00010eaa0861_001_0002458_00011eaa0861_001_0002458_00012eaa0861_001_0002458_00013eaa0861_001_0002458_00014eaa0861_001_0002458_00015eaa0861_001_0002458_00016eaa0861_001_0002458_00017eaa0861_001_0002458_00018eaa0861_001_0002458_00019eaa0861_001_0002458_00020eaa0861_001_0002458_00021eaa0861_001_0002458_00022eaa0861_001_0002458_00023eaa0861_001_0002458_00024eaa0861_001_0002458_00025

1848-1852

Akte betreffend die auf den Gütern Harck und Hüer im Jahre 1848 unternommenen Gesindesprengungen

eaa0029_003_0000251_00001eaa0029_003_0000251_00002eaa0029_003_0000251_00003eaa0029_003_0000251_00004eaa0029_003_0000251_00005eaa0029_003_0000251_00006eaa0029_003_0000251_00007eaa0029_003_0000251_00008eaa0029_003_0000251_00009eaa0029_003_0000251_00010eaa0029_003_0000251_00011eaa0029_003_0000251_00012eaa0029_003_0000251_00013eaa0029_003_0000251_00014eaa0029_003_0000251_00015eaa0029_003_0000251_00016eaa0029_003_0000251_00017eaa0029_003_0000251_00020eaa0029_003_0000251_00021eaa0029_003_0000251_00022eaa0029_003_0000251_00018eaa0029_003_0000251_00023eaa0029_003_0000251_00024eaa0029_003_0000251_00025eaa0029_003_0000251_00026eaa0029_003_0000251_00027eaa0029_003_0000251_00028eaa0029_003_0000251_00029eaa0029_003_0000251_00030eaa0029_003_0000251_00031eaa0029_003_0000251_00032

1849

Akte in Untersuchungssachen betreffend den gesetzwidrigen Zigarren Verkauf im Hark-Kottiperreschen und Huer-Tuisoschen Kruge

eaa0861_001_0002401_00001eaa0861_001_0002401_00002eaa0861_001_0002401_00003eaa0861_001_0002401_00004eaa0861_001_0002401_00005eaa0861_001_0002401_00006eaa0861_001_0002401_00007eaa0861_001_0002401_00008eaa0861_001_0002401_00009eaa0861_001_0002401_00010

Akte in Beschwerdesachen des Huerschen Bauern Pritz Tietzmann wider den Baron Konstantin Ungern-Sternberg wegen der Exmission.Hüüru talupoja Pritz Tietsmanni vaideasi parun Konstantin Ungern-Sternbergi vastu kohtuliku väljatõstmise pärast.

eaa0029_001_0007345_00001eaa0029_001_0007345_00002eaa0029_001_0007345_00003eaa0029_001_0007345_00004eaa0029_001_0007345_00005

1854

Postkontrakte der Station Huer (Hüüru)

eaa0854_002_0004575_00001eaa0854_002_0004575_00002eaa0854_002_0004575_00003

1868-1920

Hüüru mõisa talude erinevad registrid Lehmja ja Kodasema külades

eaa2486_001_0002912_00002eaa2486_001_0002912_00003eaa2486_001_0002912_00004

eaa2486_001_0002912_00005eaa2486_001_0002912_00006eaa2486_001_0002912_00007eaa2486_001_0002912_00008eaa2486_001_0002912_00009eaa2486_001_0002912_00010eaa2486_001_0002912_00011eaa2486_001_0002912_00012eaa2486_001_0002912_00013eaa2486_001_0002912_00014eaa2486_001_0002912_00015eaa2486_001_0002912_00016eaa2486_001_0002912_00017eaa2486_001_0002912_00018eaa2486_001_0002912_00019eaa2486_001_0002912_00020eaa2486_001_0002912_00021eaa2486_001_0002912_00022eaa2486_001_0002912_00023eaa2486_001_0002912_00024eaa2486_001_0002912_00025eaa2486_001_0002912_00026eaa2486_001_0002912_00027eaa2486_001_0002912_00028eaa2486_001_0002912_00029eaa2486_001_0002912_00030eaa2486_001_0002912_00031eaa2486_001_0002912_00032eaa2486_001_0002912_00033eaa2486_001_0002912_00034eaa2486_001_0002912_00035eaa2486_001_0002912_00036eaa2486_001_0002912_00037eaa2486_001_0002912_00038eaa2486_001_0002912_00039eaa2486_001_0002912_00040eaa2486_001_0002912_00041eaa2486_001_0002912_00042eaa2486_001_0002912_00043eaa2486_001_0002912_00044eaa2486_001_0002912_00045eaa2486_001_0002912_00046eaa2486_001_0002912_00047eaa2486_001_0002912_00048eaa2486_001_0002912_00049eaa2486_001_0002912_00050eaa2486_001_0002912_00051eaa2486_001_0002912_00052eaa2486_001_0002912_00053eaa2486_001_0002912_00054eaa2486_001_0002912_00055eaa2486_001_0002912_00056eaa2486_001_0002912_00057eaa2486_001_0002912_00058eaa2486_001_0002912_00059eaa2486_001_0002912_00060eaa2486_001_0002912_00061eaa2486_001_0002912_00062eaa2486_001_0002912_00063eaa2486_001_0002912_00064eaa2486_001_0002912_00065eaa2486_001_0002912_00066eaa2486_001_0002912_00067eaa2486_001_0002912_00068eaa2486_001_0002912_00069eaa2486_001_0002912_00070eaa2486_001_0002912_00071eaa2486_001_0002912_00072eaa2486_001_0002912_00073eaa2486_001_0002912_00074eaa2486_001_0002912_00075eaa2486_001_0002912_00076eaa2486_001_0002912_00077eaa2486_001_0002912_00078eaa2486_001_0002912_00079eaa2486_001_0002912_00080eaa2486_001_0002912_00081eaa2486_001_0002912_00082eaa2486_001_0002912_00083

1880-1940

Hüüru mõisast talude müümine – Piprepajosauna Nr.17, Jaani Nr.19, Eltermanni Nr.11 ja Kopli Nr.4

eaa2486_001_0001758_00001eaa2486_001_0001758_00002eaa2486_001_0001758_00003eaa2486_001_0001758_00004eaa2486_001_0001758_00005eaa2486_001_0001758_00006eaa2486_001_0001758_00007eaa2486_001_0001758_00008eaa2486_001_0001758_00009eaa2486_001_0001758_00010eaa2486_001_0001758_00011eaa2486_001_0001758_00012eaa2486_001_0001758_00013eaa2486_001_0001758_00014eaa2486_001_0001758_00017eaa2486_001_0001758_00018eaa2486_001_0001758_00019eaa2486_001_0001758_00020eaa2486_001_0001758_00021eaa2486_001_0001758_00022eaa2486_001_0001758_00023eaa2486_001_0001758_00024eaa2486_001_0001758_00025eaa2486_001_0001758_00026eaa2486_001_0001758_00027 eaa2486_001_0001758_00028eaa2486_001_0001758_00029eaa2486_001_0001758_00030eaa2486_001_0001758_00031eaa2486_001_0001758_00032eaa2486_001_0001758_00033eaa2486_001_0001758_00034eaa2486_001_0001758_00035eaa2486_001_0001758_00034 eaa2486_001_0001758_00039eaa2486_001_0001758_00038eaa2486_001_0001758_00037eaa2486_001_0001758_00038eaa2486_001_0001758_00039eaa2486_001_0001758_00040 eaa2486_001_0001758_00041eaa2486_001_0001758_00042eaa2486_001_0001758_00043eaa2486_001_0001758_00044eaa2486_001_0001758_00045eaa2486_001_0001758_00046eaa2486_001_0001758_00047eaa2486_001_0001758_00048eaa2486_001_0001758_00049eaa2486_001_0001758_00050eaa2486_001_0001758_00051eaa2486_001_0001758_00052eaa2486_001_0001758_00053eaa2486_001_0001758_00054eaa2486_001_0001758_00055eaa2486_001_0001758_00056eaa2486_001_0001758_00058eaa2486_001_0001758_00059eaa2486_001_0001758_00060eaa2486_001_0001758_00061eaa2486_001_0001758_00062eaa2486_001_0001758_00063eaa2486_001_0001758_00064eaa2486_001_0001758_00065eaa2486_001_0001758_00066eaa2486_001_0001758_00067eaa2486_001_0001758_00068eaa2486_001_0001758_00069eaa2486_001_0001758_00070eaa2486_001_0001758_00071eaa2486_001_0001758_00072eaa2486_001_0001758_00073eaa2486_001_0001758_00074eaa2486_001_0001758_00075eaa2486_001_0001758_00076eaa2486_001_0001758_00077

1885

Akte in Suplikationssachen des Flügeladjutaten Obersten R. Baron Ungern-Sternberg betreffend das Statut der Ungern-Sternbergschen Fideikommissstiftung in den Gütern Harck, Huer, Lehmja, Alt-Parmel und Neu-Parmel, Jõggis, Patz und Taibel.

Ostu-müügi akt . Peter Andreas Konstantin von Ungern-Sternbergi testamendi eksekutorid müüvad Harku ja Hüüru mõisad koos Lehmja kõrvalmõisaga tiibadjutant Robert Eginhardi poeg Ungern Sternbergile hinnaga 180 000hõberaha.

eaa0858_001_0004234_00001eaa0858_001_0004234_00002eaa0858_001_0004234_00003eaa0858_001_0004234_00004eaa0858_001_0004234_00005eaa0858_001_0004234_00006eaa0858_001_0004234_00007eaa0858_001_0004234_00008eaa0858_001_0004234_00009eaa0858_001_0004234_00010eaa0858_001_0004234_00011eaa0858_001_0004234_00012eaa0858_001_0004234_00013eaa0858_001_0004234_00014eaa0858_001_0004234_00015eaa0858_001_0004234_00016

1896

Hüüru mõis -akt

eaa2486_001_0001766_00001eaa2486_001_0001766_00002eaa2486_001_0001766_00003eaa2486_001_0001766_00004

1915

Toimik Hüüru (Huer) mõisa talumaade hindamise kohta

eaa3724_001_0000292_00001eaa3724_001_0000292_00002eaa3724_001_0000292_00003eaa3724_001_0000292_00004eaa3724_001_0000292_00006eaa3724_001_0000292_00005

Comments are closed.