Hüüru küla asub Tallinna lähedal Saue vallas Tallinna kesklinnast 15 km ja 11 km Keilast ning siin elab 441 inimest. Hüüru küla kuulub ühtsesse mõjupiirkonda Paldiski maanteega seotud Saue valla Vatsla, Kiia ja Püha küladega, moodustades Hüüru kandi kogu elanike arvuga 1080 inimest. Hüüru küla kui asumi ajalugu ulatub juba 13. sajandisse ja kaugemalegi. Siinset asulat läbib Vääna jõgi, lähedal asuvad nahkhiirte kaitsealad ja mitmed muistised. Pika ajalooga karjamõis on kogukonnakeskuseks avara saali ja raamatukoguga. Mõisas toimuvad mitmed huvitegevused ning aeg-ajalt on mõisas ka teatrietendused, kontserdid. Mõisapargis on vaba aja veetmise võimalused nii väikestele külaelanikele kui ka sportlikumatele kogukonna liikmetele. 2007. aastal loodi MTÜ Hüüru Külaselts, mille peamine eesmärk on toetada küla arengut kaasaegseks külakogukonnaks. Lisaks külaseltsile tegutseb mõisas aktiivselt ka eakate klubi Hüüru Sügiskuld. Hüüru Külaselts on aktiivne ja tegus. Toimuvad mitmed traditsioonilised ettevõtmised, head mõtted on projektirahastust saanud ja veel rohkem on plaanis. Külaselts kutsub kogukondlikus tegemistes kaasa mõtlema - igaühe panus on väärtuslik. Hoiame ja väärtustame oma inimesi, elukeskkonda, traditsioone ja ajalugu, sest koos on rohkem!
Powered by Nirvana & WordPress.